Menu

Fysieke Belasting

SanErgo wordt veel gevraagd voor trainingen op het gebied van fysieke belasting. Elke training wordt aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever. Zo’n programma kan er als volgt uitzien.

 

Vooraf: oriënterend werkplekbezoek

De eerste stap is een oriënterend bezoek aan de werkplek. Dit is nodig om het programma op maat te kunnen maken. Betty Franken observeert zowel het houdings- en bewegingsgedrag van de werknemers als de ergonomische werkomstandigheden. Eventuele risicovolle werkzaamheden of andere knelpunten bespreekt zij met de werknemers om wie het gaat. Indien nuttig, maakt zij filmbeelden en/of foto’s voor gebruik in de training.

Samen met de risico-inventarisatie vormt de uitkomst van het werkplekbezoek het uitgangspunt voor de opzet van de training.

 

Training fysieke belasting: til- en houdingsinstructies

 

1. Algemene inleiding van 1 uur
De training begint met een algemeen deel, dat ook aan een grotere groep kan worden gegeven. Deelnemers krijgen voorlichting over het ‘bewegingsapparaat’ van hun lichaam en de mogelijkheden en beperkingen daarvan. Ook ergonomie op de werkplek komt ter sprake.

Betty Franken vertaalt deze theoretische basis zoveel mogelijk naar de praktijk. Zij toont en bespreekt het eventuele foto- en filmmateriaal. Het doel is bewustwording: de eerste stap op weg naar een gewenste gedragsverandering.

In dit deel van de training komen basisvaardigheden van het bewegen aan de orde, zoals tillen. Daarnaast legt Betty Franken uit wat het belang is van een optimale ergonomische situatie en van het gebruik van de juiste hulpmiddelen op het juiste moment.

 

2. Praktische training van 1 uur
Het tweede deel van de training vindt plaats in kleinere groepen. Zo krijgt iedereen voldoende persoonlijke aandacht.
Betty Franken neemt met de deelnemers verschillende aspecten van het bewegen door. Het oefenprogramma wordt aangepast aan hun werkzaamheden. Deelnemers oefenen de bewegingen zoveel mogelijk ‘on the job’. Ook ergonomische aspecten komen aan bod.

Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Bij het bespreken van hun persoonlijke werksituaties komen vaak ergonomische knelpunten naar voren. Betty Franken zoekt dan samen met de medewerkers naar oplossingen.

 

3. Individuele werkplekinstructies van 15-30 minuten
Indien gewenst, kan de praktische training een vervolg krijgen in individuele instructies. Die zijn nog meer ‘op maat’ en houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer in kwestie. Ook deze instructies vinden zo veel mogelijk ‘on the job’ plaats.

Lambalgerkom 14, 3831 RP Leusden || tel. 06–221 661 21 || e-mail: info@sanergo.nl || K.v.K. Eemland 060-78.351 || leveringsvoorwaarden || Disclaimer