Menu

Reïntegratie

SanErgo kan medewerkers tijdens hun reïntegratie zeer effectief en persoonlijk begeleiden. Dit kan gebeuren binnen de kaders van het reïntegratieplan en in samenspraak met degenen die over dit plan de regie voeren, zoals een arbodienst.

 

Voor een succesvolle reïntegratie is het allereerst van belang te voorkomen dat de klachten terugkeren. Vijf aspecten dragen daaraan bij:

  • Goede, ergonomische werkplek
  • Opbouw en indeling van functie en taken
  • Bewustwording van bewegingsgewoonten en werkhouding
  • Verbeteren van de balans tussen belasting en belastbaarheid door functionele training
  • Leren omgaan met werkdruk.

SanErgo verkent met de medewerker al deze aspecten en biedt begeleiding op maat.

 

 

 

 

 

 

Lambalgerkom 14, 3831 RP Leusden || tel. 06–221 661 21 || e-mail: info@sanergo.nl || K.v.K. Eemland 060-78.351 || leveringsvoorwaarden || Disclaimer